Услуги

Запознайте се с нашите услуги

услуги

Абонаментни услуги

 • ,Пълно счетоводно обслужване;
 • Изготвяне на електронни платежни нареждания за изплащане на заплати, данъци, осигуровки;
 • Подаване на заявления и получаване на удостоверения и справки от НАП за текущия месец, пращани на посочения от вас и-мейл;
 • Годишно приключване;
 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване;
 • ТРЗ;
 • Приемане, обработка и осчетоводяване на първичните счетоводни документи;

услуги

Пълно счетоводно обслужване

Счетоводни услуги

Счетоводна обработка на документи съгласно българското счетоводно и данъчно законодателство и приложимите счетоводни стандарти.

ТРЗ и Личен състав

Цялостно управление на осигурителната дейност при назначаване или освобождаване на персонал.

Данъчни консултации

Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци.

Регистрация на фирми

Подготовка на документи и посредничество при първоначална регистрация на търговско дружество.

Административни услуги

Растящите потребности на бизнеса ни задължават да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги.

Годишно приключване

При подписване на договор за абонаментно счетоводно обслужване в предлаганите счетоводни услуги.

Ние сме отдадени за Вашия успех!

26 години професионален опит

  elconsult2009@gmail.com

  (+359) 898 53 70 65

  Гр. София, жк. „Надежда“, блок 321, вход „Б“, партер

  Направете запитване

   Свържете се с нас!