От средат на 2021 г. в сила влезнаха нови правила относно декларирането и плащането на ДДС при електронна търговия в ЕС.