Какво е годишен финансов отчет на фирма

Какво е годишен финансов отчет на фирма

  Годишен финансов отчет на фирма е съществен инструмент за оценка на финансовото състояние, резултатите и дейността на дадена организация през определен период от време. Той представлява комплексен документ, който съдържа информация за финансовите операции,...
Значение и защита на персоналния идентификационен код

Значение и защита на персоналния идентификационен код

Персоналният идентификационен код (ПИК) е уникален номер, присвоен на физически лица с цел идентификация в административни и правни процеси. В тази статия ще разгледаме значението на ПИК и важността на неговата защита. Значение на персоналния идентификационен код ПИК...
Изчисляване на отпуска: Практически съвети и правила

Изчисляване на отпуска: Практически съвети и правила

Изчисляване на отпуска | Във всяка работна среда, отпуската е важен аспект за работниците. Тя предоставя възможност за почивка, възстановяване и лично развитие. Но как точно се изчислява отпуската? В тази статия ще разгледаме някои практически съвети и правила за...
Данъчни проверки и ревизии 

Данъчни проверки и ревизии 

    Данъчните проверки са едно от производствата, посредством които НАП осъществява данъчно-осигурителен контрол. Тя включва съвкупност от действия, които органите по приходите извършват. В резултат на тези действия се разбира дали конкретно данъчно...
Етапи на годишно счетоводно приключване

Етапи на годишно счетоводно приключване

  Годишното счетоводно приключване трябва да се прави от всяко предприятие. Изготвянето на годишния финансов отчет се извършва от счетоводния екип на компанията или от специализирана счетоводна къща.  Основната цел на този процес е  анализ на разликите между...
Проверка от НАП: Как да се подготвим?

Проверка от НАП: Как да се подготвим?

Една от основните функции на НАП извършването на проверки и принудително събиране на просрочени от гражданите и фирмите задължения към бюджета. Мисията на Агенцията се позовава на насърчаването на  физическите и юридически лица към доброволно заплащане на всички...
Свържете се с нас!