Ролята на счетоводството в бизнеса и защо е важно

 

 

Терминът „счетоводство“ е много разпространен, особено през данъчния сезон.

 

Но преди да се потопим в значението на счетоводството в бизнеса, нека покрием основите – какво е счетоводството?

 

Счетоводството се отнася до систематичното и подробно записване на финансовите транзакции на даден бизнес. Съществуват много видове – от счетоводство за малкия бизнес, през държавно, съдебно и управленско счетоводство, до счетоводство за корпорации.

онлайн счетоводител

Защо счетоводството е важно?

Счетоводството играе жизненоважна роля в управлението на бизнеса, тъй като ви помага да проследявате приходите и разходите, да осигурите спазването на законовите изисквания и да предоставите на инвеститорите, ръководството и правителството количествена финансова информация, която може да се използва при вземането на бизнес решения.

 

Съществуват три основни финансови отчета, генерирани от вашето счетоводство.

Счетоводна кантора

Отчетът за приходите и разходите ви предоставя информация за печалбата и загубата

Балансът ви дава ясна представа за финансовото състояние на вашия бизнес към определена дата.

Отчетът за паричните потоци е мост между отчета за приходите и разходите и баланса и отчита генерираните и изразходваните парични средства през определен период от време.

Изключително важно е да поддържате финансовите си документи чисти и актуални, ако искате да запазите бизнеса си на повърхността. Ето само няколко от причините, поради които той е важен за вашия бизнес, голям или малък!

 

Помага за оценяване на резултатите от дейността

Вашите финансови документи отразяват резултатите от дейността, както и финансовото състояние на вашия малък бизнес или корпорация. С други думи, те ви помагат да разберете какво се случва с вашия бизнес във финансово отношение. Чистите и актуални записи не само ще ви помогнат да следите разходите, брутния марж и евентуалните дългове, но и ще ви помогнат да сравните текущите данни с предишните счетоводни записи и да разпределите бюджета си по подходящ начин.

счетоводство софия

Осигурява съответствие със законовите изисквания

Законите и разпоредбите се различават в отделните държави, но правилните счетоводни системи и процеси ще ви помогнат да осигурите законово съответствие, когато става въпрос за вашия бизнес.

 

Счетоводната функция ще гарантира, че задълженията, като например данък върху продажбите, ДДС, данък върху доходите и пенсионните фондове, и това са само някои от тях, са надлежно уредени.

счетоводни услуги

Помага за създаването на бюджет и бъдещи прогнози

Съставянето на бюджет и бъдещите прогнози могат да направят или да провалят един бизнес, а финансовите ви документи ще играят решаваща роля, когато става въпрос за това.

счетоводна къща

Бизнес тенденциите и прогнозите се основават на исторически финансови данни, за да поддържат дейността ви печеливша. Тези финансови данни са най-подходящи, когато се предоставят от добре структурирани счетоводни процеси.

 

Помага при подаването на финансови отчети

От предприятията се изисква да подават своите финансови отчети в Регистъра на дружествата. Листваните на борсата предприятия са длъжни да ги подават на фондовите борси, както и за целите на подаването на декларации за преки и косвени данъци. Излишно е да споменаваме, че счетоводството играе решаваща роля във всички тези сценарии.

счетоводни услуги

Свържете се с нас!