В тази статия на “Global Consulting” ще откриете отговори на всички важни въпроси относно допълнително здравно осигуряване. Колко струва? Къде да го направим? Какви са ползите от него?

Колко често Ви се е случвало да имате нужда от преглед при личния лекар, но да се плашите само от мисълта за дългите опашки, които трябва да изчакате? А колко пъти Ви се е налагало преглед при специалист, за който трябва да чакате много повече, от колкото реално ще прекарате в лекарския кабинет?

За всеки гражданин на Република България има задължително здравно осигуряване. То се осъществява от Национална здравноосигурителна каса. Всеки работещ, безработен или самоиздържащ се, трябва да внася задължителни здравни осигуровки след навършване на пълнолетие. При студентите редовно обучение те се поемат от държавата, но тези, които са задочно, сами покриват осигуровките си.

Ползи от допълнително здравно осигуряване

Всеки, който внася допълнително здравно осигуряване, се ползва със следните предимства:

 • Покриване на разходите за здравни интервенции, които не се поемат от здравната каса;
 • Прием при специалист, без направление от личния лекар;
 • – 10% данъчни облекчения върху облагаемия ти годишен доход.

Държавата има облекчения и за фирмите, които решат да внасят допълнително здравно осигуряване за своите служители. Член 208 от „Закона за корпоративно подоходно облагане“ предвижда да не се облагат с данък разходи до 60 лв. месечно, за всеки осигурен служител. Разходът се приспада от облагаемите печалби на фирмата.

допълнително здравно осигуряване, колко струва допълнително здравно осигуряване, ползи от допълнително здравно осигуряване, къде да направим допълнително здравно осигуряване

Колко струва допълнително здравно осигуряване?

Сумите за допълнително здравно осигуряване в Република България варират. Те са между 15 и 70 лв. на месец. Това зависи от много и различни фактори. Ето някои от тях:

 • Видът здравноосигурителен пакет, който се покрива от застрахователната компания;
 • Възрастта и полът на внасящия;
 • Максималният размер на сумата, която застрахователната компания следва да заплати при нужда.

Има и други фактори. Тях обаче трябва да консултирате с Вашия застраховател. Плащането за допълнително здравно осигуряване може да се прави на годишна база, или да се разсрочи на месечни вноски.

допълнително здравно осигуряване, ползи от допълнително здравно осигуряване, къде да направим допълнително здравно осигуряване

Видове

 • Профилактичен пакет – включва профилактични прегледи, изследвания и анализ на резултати от специалист, само при лекари и лечебни заведения. Условието е да имат договор с Вашия застраховател.
 • Извънболничен пакет – включва преглед при специалист, без направление от личния лекар; достъп до огромен пакет лабораторни изследвания и такива със специална апаратура (като скенер, ядрено-магнитен резонанс). Опция за наблюдение от медицинско лице и посещение в домашни условия.
 • Болничен пакет – включва медицински услуги в болничното заведение. Най-често това са: настаняване, прегледи, изследвания, консултации със специалисти, лечение, медицински манипулации и операции, разходи за различни здравни консумативи.
 • Комбиниран пакет – това е комбинация от вече изброените по-горе пакети (профилактичен, извънболничен и болничен).
 • Стоматологичен пакет – той включва профилактични прегледи, изследвания и лечение при зъболекар/стоматолог.

Някои компании предлагат и други видове пакети. Например за бременност и раждане, транспортиране и грижи от медицинско лице. Всеки може сам да избере пакета, от който има нужда.

допълнително здравно осигуряване, колко струва допълнително здравно осигуряване, ползи от допълнително здравно осигуряване, къде да направим допълнително здравно осигуряване

Форми на допълнително здравно осигуряване

Формите за допълнително здравно осигуряване са две и всеки може да избере от тях.

 • Възстановяване на разходи – Ако Ви се наложи лечение, спокойно може да изберете лечебното заведение и лекарят. В този случай пациентът трябва предварително да плати всички разходи, а след края на лечението да предостави документи пред застрахователя. Документите са касови бележки, изследвания, медицински документи, престой в болница, прегледи и други. Следва възстановяване на средствата, като процедурата продължава от 7 до 40 дни.
 • Абонаментна форма – Ако Ви се наложи лечение, може да изберете лекар и лечебно заведение. Условието тук е да има сключен договор между лечебното заведение и Вашия застраховател. Предимството тук е, че застрахователя поема абсолютно всички разходи и вие няма нужда да се занимавате с документацията.

Застрахователните компании в България предлагат и смесен вариант между двете форми. В този случай сами избирате лекар и лечебно заведение в зависимост от ситуацията. Без значение от формата обаче, застрахователят в началото определя паричен лимит за медицинските услуги.

Допълнително здравно осигуряване е отговорност. Към Вас и към Вашето здраве. Всеки може сам да проучи възможностите и да избере това, от което има нужда!

Ако имате интерес към дропшипинг, но нямате нужното осчетоводяване на дропшипинг за София, тогава прочетете нашата статия по темата. дропшипинг счетоводство софия

Свържете се с нас!