С мащабите на развитие на онлайн търговията един от най-популярните методи е така наречения дропшипинг. Накратко дропшипинг търговия представлява тип търговия, при която търговецът предварително се уговаря с производители да предлага техни продукти. Това може да се осъществява, чрез собствена интернет страница или някоя от водещите световни платформи като Amazon, Shopify, eBay и други.

Преди да започне своята дейност търговецът трябва да регистрира дейността си по ДДС (ЗДДС).

Дропшипинг търговия – Възможности за регистрация по ДДС

Има два основни начина за осъществяване на този процес и респективно два абсолютно различни начини за осчетоводяване:

Единият вариант е, когато лицето (търговецът) занимаващо се с дропшипинг търговия не купува стоката от производителя и след това да я продава на клиента. В този случай лицето(търговецът) се явява посредник на сделката. Тук той не извършва чисто търговска дейност, а посредничество. При тези обстоятелства на търговия от типа дропшипинг се издава фактура за предварително договорена комисионна. В тази ситуация при фактуриране не се начислява ДДС.

Дропшипинг търговия

Вторият вариант дропшипинг е, когато търговецът купува стоката от производителя и я продава на крайния клиент. Транспортът, следва да се извършва директно от производителя към клиента без стоката физически да влиза в държавата на търговеца. Тук същественото е, че продажбите се отразяват и декларират в  дневниците за продажби и месечните ДДС декларации.

При осчетоводяването на документи в сферата на дропшипинга нещата са много разнообразни и специфични. Тъй като дропшипинг търговията е дейност, която е навлязла серозно в полезрението на НАП, нашият съвет е да проучвате много добре Вашия конкретен казус и да се консултирате със специалисти по въпроса. 

Небрежното отношение спрямо Вашия бизнес може да доведе до сериозни санкции при последващи проверки от компетентните държавни органи. Ние от Глобъл Консултинг, сме тук за да отговорим на всичките Ви въпроси.

Дропшипинг търговия

Осчетоводяване на дропшипинг – Дропшипинг търговия

Казус: Дропшипинг се осчетоводява в България. Клиент – европейски физически лица и фирми, доставчик – китайска фирма, посредник – българска фирма.

Европейска фирма или физическо лице прави поръчка за 1 бр. блуза в сайта на българската фирма и плаща 100 лв., за което получава фактура. Ако е физическо лице, може ли в края на месеца Българската фирмата да си направи отчет продажби в зависимост от постъпленията по банков път (по кой член)?

Трябва ли да се пише блуза, или може да се пише комисионна услуга? Задължително ли е воденето на склад, при положение че такъв реално няма?

Дропшипинг търговия

Българската фирма прави поръчка на китайската фирма за тази риза и плаща 50 лева, за което в повечето случаи получава инвойс (адреса за доставка е на европейския клиент). Китайската фирма праща стоката на клиента в Европа.

Кой трябва да е изпращач на стоката, защото китайците най-вероятно ще посочат тяхното име, а не името на българската фирма? Какви документи трябва да съхранява българското дружество, за да докаже доставката? Възможно ли е сделката от българското дружество да се третира като комисиона и БГ фирмата да издава фактура за комисиона на европейската фирма, след това да плати на китаеца стоката и той да я изпрати към Европа от негово име?

С китайците няма да има договори, трудно ще има и документи за транспорт и тракинг номера. Как българското дружество ще си признава разходите, направени към китайските фирми, ако те не изпратят фактура (за съжаление за малки бройки китайците отказват да пратят фактура)? Българската фирма трябва ли да начисли ДДС във фактурата, която издава на европейски крайни клиенти?

Осчетоводяване на дропшипинг – Дропшипинг търговия – решението 

Решение: При така описаната ситуация е налице транзитна продажба на стоки – предприятието придобива право на собственост върху стоки, които непосредствено след това продава на трети лица (ФЛ или ЮЛ), установени в държави–членки на ЕС. Имайки предвид, че според чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, когато имаме доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, мястото на изпълнение на доставката е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя – т.е. в случая на територията на Китай.

Ето защо при осъществяване на доставки с място на изпълнение извън страната (Китай), на основание чл. 25, ал. 6, т. 2 от ЗДДС за вашето предприятие ще възникне основание за начисляване на данък и за издаваните от вас фактури не трябва да се начислява ДДС. В подобна хипотеза следва да проучите китайското законодателство, дали няма да е необходимо да се регистрирате по местното данъчно законодателство по ДДС, след като извършвате доставки с място на изпълнение в Китай.

След като за част от покупките вие не можете да се снабдите с документи (фактури), издадени от вашия доставчик, установен в Китай, то за тези счетоводно отчетени разходи няма да бъдат признати за данъчни цели на основание чл. 26, т. 2 от ЗКПО.

Когато ваши клиенти са физически лица – т.е. данъчно незадължени лица, на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС фактури за продажбата на стоки може да не се издават. В съответствие с изискването на чл. 112, ал. 1 от ППЗДДС за доставките, за които на основание чл. 113, ал. 3 от закона не е издадена фактура, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

Съвети от експертите

За доказване на доставката на стоки с място на изпълнение извън територията на страната в ППЗДДС няма изрично регламентирани изисквания, но с цел оптимизиране на данъчната защита и евентуални проблеми от страна на приходната администрация и в изпълнение на изискванията на чл. 121 от ППЗДДС нашият съвет е, че следва да разполагате с документ за продажбата – фактура или отчет за извършените продажби, както и други документи, който да доказват осъществяването на доставката на стоки с място на изпълнение извън територията на страната – договори, транспортни документи и др.под.

Ако имате въпроси, свързани със сферата на дропшипинга и методите за осчетоводяване, ние от Global Consulting сме на разположение.

Счетоводни услуги за дропшипинг търговци – Всичко, без което не можете | София

Как да изберем счетоводна къща?

Колко ни струва трудът на нашите служители – разходи за персонал

 

Свържете се с нас!