Решили сте да започнете да работите като фрийлансър? Честито! Пожелаваме ви много успехi! Преди това обаче ви приканваме да се запознаете подробно с всички данъци и осигуровки, които ще дължите на държавата, за да не се окажете неподготвени в даден момент.

Стартирайки новото си начинание ние ви съветваме да се регистрирате или като свободна професия, или като ЕООД, ако сте решили да предлагате услуги. Ако двете понятия не са ви ясни, то тогава продължете да четете надолу.

 

 

Какво означава да се регистрирате като свободна професия или фрийлансър? | Фрийланс данъци

Всички лица, които упражняват свободна професия спазват разпоредбите на ЗДДФЛ (Закона за данъците върху доходите на физическите лица) и се регистрират като самоосигуряващи се.

Хората, упражняващи следните професии, които според данъчните служби в България, могат да се регистрират като свободна професия или фрийлансъри са: адвокати, оценители, одитори, нотариуси, съдебни изпълнители, счетоводители, архитекти, журналисти, инженери, преводачи, застрахователи, медицински специалисти, консултанти и т.н. Тук също влизат и лицата, които отговарят едновременно и на трите условия: да не са регистрирани като ЕТ (еднолични търговци), да осъществятат дейност за своя сметка и да се самоосигуряват.

 

Фрийланс данъци

 

Как да се регистрирате като свободна професия?

Регистрацията като свободна професия не отнема много време. Първото, което трябва да направите е да отидете в Агенцията по вписванията. За там ще ви е необходима лична карта и документ (диплома или сертификат), който да докаже, че имате право да упражнявате избраната от вас професия. Там на място ще ви дадат да попълните едно заявление по образец. Това включва и една декларация, а също вече можете да си заплатите и таксата на място с дебитна карта.

Ако по някаква причина не можете да платите с пост терминала на място, ще можете да го сторите в някой банков клон. След всичко това ще получите и своя единен идентификационен код (ЕИК).

След Агенцията по вписванията трябва да отидете до НАП, където също се подава декларация за стартиране на вашата дейност, в която попълвате и датата от която стартирате. От тогава започвате и да се осигурявате.

 

Фрийланс данъци

 

Важно е да знаете, че когато се регистрирате в НАП вие избирате дали да се осигурявате с право за болничен или не.

Друго много важно нещо, което трябва да знаете е, че ако изберете да се регистрирате като свободна професия, то трябва да направите регитрацията най-късно до 7 дни от началото на вашата дейност!

Какви данъци и осигуровки дължите като свободна професия или фрийлансър? | Фрийланс данъци

Максималният осигурителен доход за 2022 година в България е 3400 лв., а минималният е, колкото минималната работна заплата – 710 лв.

Осигуровките, които дължите са 27.80% за без право на болничен и 31.31%, съответно с право на болничен.

 

Фрийланс данъци

 

Данъкът, които лицата на свободна практика дължат е 10%. Той се плаща предварително на всяко тримесечие. В началото на всяка календарна година се прави изравняване с декларираните приходи и ако се дължи още се доплаща. Изчислява се след като се приспаднат осигуровките и нормативно признатите разходи за дейността – 25% в най-общият случай. А ако сте деец на културата, образованието или науката, или журналист е 40%.

Много важна особеност за всички, които упражняват свободна професия или фрийлансъри е, че като такива не можете да бъдете юридически лица или търговци.

 

Фрийланс данъци

 

Какво означава да се регистрирате като ЕООД?

За да разберете каква е разликата между свободна професия и ЕООД ще ви отговорим и на същите въпроси, които касаят фирмите или по-точно ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност). За юридическите лица, включително и ЕООД трябва да се спазват и се прилагат разпоредбите на ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане).

Какво е необходимо, за да се регистрирате като ЕООД? | Фрийланс данъци

За да регистрирате фирма ще ви отнеме повече време отколкото ако решите да се регистрирате като свободна професия. Тъй като и самата процедура е по-трудоемка ви съветваме да се обърнете към специалист, който да ви помогне. Така ще бъдете и сигурни, че всичко е направено по правилният начин.

Човекът, към който ще се обърнете ще ви помогне да подготвите всички необходими документи, да изберете име на фирмата, да определите нейният начален капитал и т.н.

 

Стъпките, които трябва да следвате са следните:

  • Подготовка на всички необходими документите с помощта на професионалист.
  • Да си откриете банкова сметка, в която да внесете сумата за капитала на дружеството.
  • Да направите необходимите нотариални заверки.
  • Да заплатите и държавната такса.
  • И накрая да направите регистрацията в ТР (Търговски регистър).

 

Фрийланс данъци

 

Какви осигуровки и данъци ще дължите като собственик на ЕООД?

Ако решите да станете собственик на ЕООД трябва да знаете, че ще дължите осигуровки, които ще са най-малко върху минималният осигурителен доход или върху 710 лв, какъвто е за 2022 г. Също както и при свободните професии имате избор дали да се осигурявате с право на болничен или без. Тук процентите са същите – 27.8 % ако решите да се осигурявате без право на болничен и 31.3 % с право на болничен.

Дължите и 10% данък, ако получавате възнаграждение за личен труд.

Ако се регистрирате като собственик на ЕООД в края на всяка календарна година ще можете да разпределяте печалбата си, но едва след като платите 5% данък дивидент.

Друг данък, който всяко ЕООД дължи е корпоративния данък, който е 10% и се определя върху годишната печалба. Тук също има случаи, в които данъкът може да се дължи авансово през текущата година. В случая на стартиращ нов бизнес това не се прилага.

Свържете се с нас!