Същност и счетоводство на дропшипинг търговия

Иновативният метод за онлайн търговия на международно ниво набира все по-голяма популярност. Основното предимство на т.нар. дропшипинг търговия, е че за изпълняване на дейността не е необходимо да се влагат или инвестират средства в закупуването на стоки и поддържането им като наличност на склад. За коректното и законосъобразно изпълняване на дейността е необходимо да се инвестира време е проучването на счетоводство на дропшипинг търговия.

Същността на дропшипинг търговията, позволява на търговците да стартират свой бизнес със значително по-малък начален капитал. В допълнение на гореописаното предимство, бъдещите дропшипинг търговци са привилегировани да не инвестират средства в наемането на офис или да изплащат заплати на служители. Съответно най-голямото предимство, е че пазарът на стоки, които могат да предлагат е неограничен и всеобятен.

В по-долните редове, ние от “Глобъл Консултиг”, ще разгледаме накратко що е то дропшипингът, счетоводство на дропшипинг търговия, отчетност и данъчно облагане.

Счетоводство на дропшипинг търговия

Що е то дропшипинг търговията?

Необятният свят на  дропшипинг търговията се класифицира с най-общо две разновидности. Дропшипинг търговецът е установил взаимоотношения с неограничен брой производители, чийто продукти следва да предлага в своята платформа. За продажбата на съответните продукти, дропшипинг търговецът би могъл да използва свой личен сайт/платформа или вече утвърдени платформи за продажба на стоки като Amazon, eBay, Shopify и др. 

При поръчката на даден продукт от крайния клиент, той следва да заплати цената, която е обявена. Тя от своя страна е формирана на база стойността на продукта, закупен от производителя с включена надценка. Дропшипинг търговецът следва да препрати заявката към производителя на стоката и той извършва доставката от името на търговеца. В следствие на тези дейности, търговеца изпраща дължимата сума на производителя на стоката и усвоява разликата /надценката/ като печалба.

Счетоводство на дропшипинг търговия

Основен аспект в дейността – дропшипинг е счетоводство на дропшипинг търговията. Нека разгледаме ситуация, в която търговецът е фирма регистрирана в България. Тя е установила взаимоотношения с чуждестранни производители. 

Още преди да стартира своята дейност е необходимо да регистрира фирмата по ДДС. Ние от “Глобъл консултинг”, съветваме това да се извърши на основание чл. 100 от ЗДДС или иначе казано регистрация по желание. Като бъдещ дропшипинг търговец, трябва да насочите специално внимание върху счетоводство на дропшипинг търговия.

Предвид горенаписаното, дропшипинг търговията се разглежда в няколко разновидности. В общия смисъл те са подчинени на рамката, но се различават по някои специфични особености. Основните от тях, който ще разгледаме и в момента са два.

Посредник на сделката –  Счетоводство на дропшипинг търговия

Първият вариант е тогава, когато търговеца реално не купува стоката от производителя и след това да я продава на клиента, а по-скоро се явява един вид посредник при сделката. В този случай той рекламира стоките на производителя и в случай на намерен клиент препраща заявката към производителя, който на практика реализира самата продажба за негова сметка и от негово име. 

В края на всеки месец търговеца фактурира предварително договорена комисионна на производителя на база оборота, който е реализирал за него от привлечените клиенти и реализирани сделки или комисионата формирана от надценката, която търговецът сам е определил в своят магазин . 

В този случай търговеца реално не извършва чисто търговска дейност а услуга по посредничество. Съгл.чл 21 ал.2 от ЗДДС място на изпълнение на доставката на услуга, когато получател е данъчно задължено лице е мястото където е установен самият получател т.е. извън страната. Тогава сделката е необлагаема съгласно ЗДДС и във фактурата за комисионата не се начислява ДДС. Важно е разбира се да се проверява статута на производителя особено когато става въпрос за страни от ЕС. За производители от ЕС достатъчно е да проверим за валиден VAT номер, което е гаранция за третирането им като ДЗЛ. 

В някои случаи се използват специален тип компании регистрирани в Обединеното кралство като LP, SLP и др. Дружества които нямат VAT номера и с тях трябва да се внимава.

Покупка на стоката –  Счетоводство на дропшипинг търговия

Вторият вариант е този, при който търговецът купува стоката от производителя и я продава на клиента, като самият транспорт се извършва директно от страната, в която е базиран производителя към клиента без стоката никога да влиза на територията на страната. 

За целите на нашето данъчно облагане съгл. Чл. 17 ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която се превозва е мястото от където фактически започва транспорта при продажбата към клиента т.е. това е отново извън територията на страната. Във фактурата за продажба отново не се начислява ДДС тъй като попада в обхвата на необлагаемите доставки. Тук има някои специфични моменти относно статута на производителя и клиента. Например ако и двете са дружества с валидни VAT номера може да е налице хипотезата за посредник в тристранна операция за търговеца. 

Какви са изключенията в счетоводство на дропшипинг търговия?

В повечето случаи обаче крайните клиенти са физически лица, но винаги има и изключения. Важно е в зависимост от конкретният случай да се проверява дали няма търговеца да формира място на стопанска дейност в съответната страна на територията на която е мястото на изпълнение на доставката и дали ще трупа там облагаем оборот за евентуална регистрация по ДДС. 

Тъй като има много на брой възможни варианти и не можем да обхванем всички в един пример нашият съвет към бъдещите търговци е винаги да проучват добре наета и да използват професионални консултантски услуги преди и по време на извършване на дейността си, тъй като това е сфера, която все повече попада в полезрението на данъчните власти. Важно е да се знае например също и че когато крайните клиенти са ФЛ отпада задължението за издаване на фактура. 

Продажбите се отразяват и декларират в месечни отчети за продажби, които влизат в дневниците за продажби и месечните ДДС декларации. Има също така и други специфични особености, за които трябва да внимавате преди да се впуснете в тази дейност, тъй като неглижирането им може да доведе до сериозни санкции на един последващ етап при една проверка от данъчните власти.Свържете се с нас!