Ако планирате стартирането на ваш собствен бизнес, вероятно ще попаднете в напълно непознат и непонятен за вас свят. Факт е, че има изключително много аспекти, за които трябва да помислите и много неща, които трябва да направите. И едно от тях е регистрация на фирма по ДДС. Истината е, че не всички фирми следва да бъдат регистрирани по ЗДДС. Въпреки това, изключенията са твърде малко и вероятността да ви се наложи да се сблъскате с регистрация на фирма по ДДС е наистина голяма, въпреки че много хора искат да я избегнат. Затова в днешната статия ще разясним подробно в кои случаи се налага регистрация на фирма по ДДС и какви са необходимите стъпки за успешно приключване на процеса.

Регистрация на фирма по ДДС – какво представлява?

ДДС означава данък върху добавена стойност. Този данък има за цел да облага потреблението на множество стоки и услуги. С този данък се облагат самите продажби, следователно той се поема от потребителите на услуги и купувачите на стоки. С данък добавена стойност се облага само създадената добавена стойност на всички етапи от производството на стоки и търговията с тях. Задължение на продавача е да внася общото данъчно задължение по ДДС в бюджета на страната. Стандартно, в нашата страна ДДС вече е включен към крайната цена на стоките и услугите. Законът за данъка върху добавена стойност урежда всички процеси по регистрация на фирма по ДДС. Всяко лице, което регистрира фирма по ДДС, бива вписвано в регистъра на НАП, след което получава идентификационен номер за целите на ДДС, който винаги започва с буквите BG. Има два вида регистрация на фирма по ДДС – задължителна и доброволна.маслини

регистрация на фирма по ддс, фирма по ддс, ддс

Регистрация на фирма по ДДС – кога е задължителна

Както вече споменахме, регистрацията на фирма по ДДС не е задължителна за всички лица с фирми. Тя е задължителна в следните случаи:

 • Местоживеенето или седалището на фирмата е на територията на България
 • Когато се извършва независима икономическа дейност, включително търговия, производство, извършване на услуги и друга редовна дейност, за която се получава възнаграждение, независимо какви са целите и резултатите от тази икономическа дейност
 • Стоките и услугите да се доставят на територията на България

Задължението за регистрация възниква в срок от две седмици от изтичането на последната календарна година, в която е създаден оборот от минимум 50 000 лева. Ако такъв минимален оборот е направен в срок по-малък от една година, следва заявлението да се подаде по-рано. Важно е да се уточни, че за оборот се смята сумата от продажбите, а не тази от реализираните печалби. Ако данъчното лице отговаря на условията споменати по-горе, но не направи стъпки по регистрация на фирмата, то регистрацията ще бъде инициирана от НАП, а на лицето ще бъде наложена глоба в размер от 500 до 5000 лева.

Регистрация на фирма по ДДС – кога е задължителна за фирми, стоки и услуги извън България

Регистрацията на фирма по ДДС е задължителна не само, когато фирмата е на територията на България, или когато стоки и услуги се доставят и получават в рамките на страната, а също и когато това се случва на територията на ЕС. Ето кои са конкретните случаи, когато е нужно да регистрирате фирмата си по ДДС:

регистрация на фирма по ддс, фирма по ддс, ддс

 • Когато предоставяте услуги на чуждестранни лица в рамките на ЕС – регистрация се прави независимо от сумата на сделката и трябва да бъде извършена най-малко седем дни преди предоставяне на услугата.
 • Когато получавате услуги от чуждестранни лица в рамките на ЕС – отново, задължително е регистрацията да бъде направена най-малко седем дни преди изпълнението на сделката. Регистрация по ДДС е задължителна не само за получаване на услуги, но и на стоки. Във втория случай, обаче, има праг от 20000 за една календарна година.
 • Може да се наложи регистрация по ДДС и в някои случаи на електронна търговия и дропшипинг*. Ако извършвате дистанционни продажби, т.е. продавате стоки през собствен сайт или през платформа за продажби на лица в ЕС, европейските страни са определили праг, който ако не е преминат, няма нужда от регистрация по ДДС в съответната страна. За повечето европейски страни този праг е до 35 000 лева. Не се нуждаете от регистрация по ДДС, ако предлагате и продавате услуги по електронен път и с минимална човешка намеса на физически лица в рамките на ЕС.

*Повече за счетоводството на дропшипинг търговията може да прочетете в нашата статия по темата тук.

Кога е доброволна?

Имате право по свое желание да регистрирате фирмата си по ДДС, дори и да не са налице всички условия за извършването на регистрация. Преди да решите доброволно да се регистрирате, обаче, обмислете добре какви са ползите и минусите на такава стъпка.

Плюсове:

 • Използване на данъчен кредит за всички стоки и услуги на дейността
 • Възможности за възстановяване на вече платени ДДС
 • Клиентите на фирмата могат да ползват данъчен кредит
 • Възможности за развитие на бизнес извън страната

Минуси:

 • Необходимо е начисляване на ДДС върху всички стоки и услуги
 • В резултат на предходната точка, цените на стоките и услугите се повишава
 • Риск от по-чести данъчни проверки
Следователно, ето кои а случаите, в които доброволната регистрация по ДДС е добра алтернатива:
 • За фирми, чиято дейност е износ на стоки – възстановява се ДДС, платен в рамките на България за закупуване на стоки
 • За закупуване на дълготрайни активи с голяма стойност
 • При закупуване на стоки от доставчици, които са регистрирани по ДДС

Необходими документи за регистрация на Вашата фирма

 • Заявление за регистрация
 • Справка за облагаемия оборот през последната календарна година
 • Декларация за липса на влязла в сила присъда или образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система
 • Анкетен лист по образец
 • В случай, че заявлението се подава от пълномощник, необходимо е да се представи и пълномощно
 • Документ за удостоверяване на регистрация за целите на ДДС в друга страна членка на ЕС в случаи на дистанционна продажба на стоки
 • Справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година с изключение на придобити акцизни стоки и нои превозни средства в случаи на вътреобщностно придобиване
Свържете се с нас!